Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

Çelik Hukuk bürosu Türkiye'nin çeşitli enerji yatırım şirketlerine ilgili mevzuatlarda geçen;

  • EPDK düzenlemeleri;
  • HES, RES santral alanlarının istimlak ve kamulaştırma kaynaklı ihtilafların çözümü;
  • Proje geliştirme ve finansmanı;
  • Enerji nakil uyuşmazlıkları;

gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermektedir.