Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Çelik Hukuk Bürosu Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Tarzı İcrasına Dair Kanun ve ilgili mevzuatlarda geçen;

  • Hasta ve Sağlık Çalışanı hakları
  • Tıbbi Müdahale ve Hukuka Uygunluk
  • Tıbbi Uygulama Hataları ve Sigorta Sistemi
  • Personel Yönetimi

gibi alanlarda profesyonel ekibiyle birlikte, Diyarbakır ve çevre illerindeki müvekkillerinin hak ve menfaat kaybına uğramalarını önlemeye yönelik hukuksal destek ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.