Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Çelik Hukuk Bürosu Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatlarda yer alan;

  • Şirket kuruluşları, birleşme, devralmalar, sonlandırma;
  • Şirket bölünmeleri;
  • Şirket ana sözleşmelerini hazırlanması ve tadili;
  • Sermaye artırım ve azaltımları;
  • Şirket temsil yetkilerinin belirlenip müdür atanması;
  • Adres ve unvan değişiklikleri;
  • Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarının yapılması;
  • Marka ve Unvan Tescili;
  • Rekabet Hukuku
  • Personel yönetimi

gibi alanlarda Diyarbakır ve çevre illerinde profesyonel ekibiyle birlikte, ticaret hayatında büyük öneme sahip olan güven ortamı ön planda tutularak müvekkillerine her türlü hukuksal destek ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.